Privacy Statement 

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten van Avond4Daagse Bolsward. Het gebruik van de website van de Avond4Daagse Bolsward wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze privacy statement aanpassen op deze pagina.

Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website van de Avond4Daagse Bolsward kan het zijn dat Avond4Daagse Bolsward persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Avond4Daagse Bolsward verwerkt.

Wie wij zijn
Avond4Daagse Bolsward is de Stichting die de Avond4Daagse in Bolsward organiseert.

Contactgegevens
Avond4Daagse Bolsward
info@Avond4Daagse Bolsward.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wanneer jij gebruik maakt van onze diensten of omdat je gegevens aan ons hebt verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op

Voornaam
Voorletters
Achternaam
E-mailadres

Het doel en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard
Avond4Daagse Bolsward bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag: Uitvoering overeenkomst
Gegevens: Voornaam, achternaam
Duur opslag: Zo lang je klant bent van Avond4Daagse Bolsward en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel: Nieuwsbrief
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres
Duur opslag: Tot uitschrijving nieuwsbrief

Doel: Formulieren website
Grondslag: Toestemming
Gegevens: Voornaam, achternaam, emailadres, gegevens die jij ons verstrekt in het bericht.
Duur opslag: Totdat de vraag is beantwoord of je jouw aanmelding beëindigd 

 

Derden en andere verwerkers
Avond4Daagse Bolsward deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avond4Daagse Bolsward blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
Avond4Daagse Bolsward gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Hierbij zijn onze analytische cookies geanonimiseerd. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser op het apparaat waarmee je werkt.

Wordt het privacy statement gewijzigd?
Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het privacy statement na op eventuele wijzigingen.

Rechten van betrokkenen
Onder de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons weten. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@avondvierdaagse-Bolsward.nl.

Informatie en inzage 
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je persoonsgegevens, die wij van jou hebben, verwijderen.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Links
Op onze website bevinden zich een aantal links naar andere websites van organisaties of tools van andere organisaties. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Contact
Heb je vragen of klachten dan kun je een mail sturen naar info@avondvierdaagsebolsward.nl. Het is ook mogelijk contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd: 6 maart 2019